Grup Articles Tarifa PVP Certificats Fitxa tècnica
 
0701 De Seguretat PVP Qualitat Tècnic
0703 De Registre PVP Qualitat Tècnic
0705 Electrovàlvules PVP Qualitat Tècnic
0710 Altres PVP Qualitat Tècnic
0715 Ventoses PVP Qualitat Tècnic
0718 IRUA Ventoses i hidrants PVP Qualitat Tècnic