Grup Articles Tarifa PVP Certificats Fitxa tècnica
 
0611 Retenció PVC -Sanejament PVP Qualitat Tècnic
0621 Retenció Metall -Sanejament PVP Qualitat Tècnic