Grup Articles Tarifa PVP Certificats Fitxa tècnica
 
0501 De Bola Metall N PVP Qualitat Tècnic
0502 De Bola Metall PVP Qualitat Tècnic
0503 De Bola PVP Qualitat Tècnic
0504 De Bola PVC PVP Qualitat Tècnic
0505 De Bola INOX PVP Qualitat Tècnic
0506 Vàlvula Comporta Roscar PVP Qualitat Tècnic
0508 Vàlvula Comporta Brides PVP Qualitat Tècnic
0511 Vàlvula Papallona Metall PVP Qualitat Tècnic
0512 Vàlvula Papallona PVC PVP Qualitat Tècnic