Grup Articles Tarifa PVP Certificats Fitxa tècnica
 
0121 Canonada Pressió PVP Qualitat Tècnic
0146 Accessori Pressió PVP Qualitat Tècnic
0147 Accessori PVC roscat PVP Qualitat Tècnic