Grup Articles Tarifa PVP Certificats Fitxa tècnica
 
0101 Tub Evacuació Serie BC PVP Qualitat Tècnic
0102 Tub Evacuació Serie B PVP Qualitat Tècnic
4102 Hidrotub PVP Qualitat Tècnic
0131 Accessori Evacuació PVP Qualitat Tècnic
0151 Peces Manipulades Taller PVP Qualitat Tècnic
0106 Tub Celusan PVP Qualitat Tècnic
0109 Tub Sanejament UNE PVP Qualitat Tècnic
0138 Accessori Gran Evacuació Color Teula PVP Qualitat Tècnic
0139 Empelts PVP Qualitat Tècnic
0140 Sifons Registre i Deflectors PVC PVP Qualitat Tècnic
0161 PVC Insonoritzat PVP Qualitat Tècnic