Descripció Tarifa PVP Certificats Fitxa tècnica
 
0214 Tub PE Sanejament Doble Capa PVP Qualitat Tècnic
0248 Accessori Coarrugat Doble Capa PVP Qualitat Tècnic
0251 Tub Drenatge DC SN4 Rull PVP Qualitat Tècnic
0252 Tub Drenatge PE Rull PVP Qualitat Tècnic
0253 Tub Drenatge PE Barra PVP Qualitat Tècnic
0152 Geotèxtil i Ensilatge PVP Qualitat Tècnic