Grup Articles Tarifa PVP Certificats Fitxa tècnica
 
0221 Canonada Canalització PVP Qualitat Tècnic
0141 Accessori Canalitzacio PVP Qualitat Tècnic
5201 Tub coarrugat CR PVP Qualitat Tècnic
5206 Tub coarrugat folrat CRF PVP Qualitat Tècnic
5221 Tub rigid i accessoris PVP Qualitat Tècnic