Grup Articles Tarifa PVP Certificats Fitxa tècnica
 
1601 Canonada PVP Qualitat Tècnic
1607 Accessori Junta Mecànica PVP Qualitat Tècnic
1611 Accessori Brida PVP Qualitat Tècnic