Grup Articles Tarifa PVP Certificats Fitxa tècnica
 
3801 Adhesius PVP Qualitat Tècnic
3816 Altres PVP Qualitat Tècnic
1907 Fixació Inoxidable PVP Qualitat Tècnic
1917 Brides Nylon "UNEX" PVP Qualitat Tècnic
1953 Abraçadora M8 PVP Qualitat Tècnic
1955 Abraçadora Isofònica M8/M10 PVP Qualitat Tècnic
1980 Varilla roscada i accessoris PVP Qualitat Tècnic
1982 Tacs, Tirafons i Tornigraps PVP Qualitat Tècnic
3216 Intumescents PVP Qualitat Tècnic
2126 Valvules Aireacio PVP Qualitat Tècnic
2606 Banda Senyalització PVP Qualitat Tècnic