Grup Articles Tarifa PVP Certificats Fitxa tècnica
 
2504 Unió Gran Tolerància PVP Qualitat Tècnic
2505 Maneguet G.Tolerància PVP Qualitat Tècnic
2506 Unions Universals PVP Qualitat Tècnic
2507 Unions Autoblocants PVP Qualitat Tècnic
2509 Ràcord Brida Autoblocant PVP Qualitat Tècnic
2510 Ràcord Brida PVC i PE PVP Qualitat Tècnic
2512 Ràcord Brida Universal PVP Qualitat Tècnic
2516 Collarins Polietilè PVP Qualitat Tècnic
2523 Collarí Presa Càrrega PVP Qualitat Tècnic
2524 Collarí Específic PVP Qualitat Tècnic
2525 Collarins Universals PVP Qualitat Tècnic
2531 Collarins Mitja Canya PVP Qualitat Tècnic
2536 Collarins Bandes PVP Qualitat Tècnic
2541 Maneguets El·làstics PVP Qualitat Tècnic
2546 Collarí per PE s/Brida PVP Qualitat Tècnic
2551 Carrets Desmuntatge PVP Qualitat Tècnic