HIDRAULICA
PVP PVP PVP

30 PVC. TUBERIA I ACCESSORIS
31 PE. TUBERIA I ACCESSORIS
32 FOSA. TUBERIA I ACCESSORIS

33 ACCESSORIS DE CANALITZACIO

35 VALVULES DE TALL
36 VALVULES DE RETENCIO
37 ALTRES VALVULES